Recenzje

Myślę, że „Biszkopty” na pewno znajdą oddanych czytelników. Tematyka humoresek Darka Gancewskiego jest rozległa, intryguje dociekliwość narratora i jego bogate zainteresowania. Widać bunt wobec wielu aspektów codzienności, ale w bardzo łagodnej, dobrodusznej i pogodnej formie. Ważna jest też, moim zdaniem, silna chęć wypowiadania się i ilustrowania rzeczywistości, którą nie wszyscy analizują i poddają refleksji.

(Stanisław Kamiński, dr historii, pisarz, podróżnik, obecnie nauczyciel języka polskiego w Kazachstanie).


Satyry Gancewskiego są wręcz dobrotliwe, niezjadliwe, choć ironiczne i sarkastyczne. Z prawdziwą pasją oddaje się on od- krywaniu, że pod pozorami normalności, uczciwości, dobra, ser- deczności czy racjonalności kryją się ludzka małość, ale czasem i chłopski spryt, każący wykorzystać sytuację i „oskubać” jakiegoś naiwniaczka. Komizm prezentowanych satyr jest nieagresywny, a wręcz życzliwy, wskazujący niedoskonałość naszych charakterów jako przyrodzoną, niezbywalną cechę. Nie tyle kompromituje, co zmusza do zastanowienia się nad „grzeszkami”. A „grzeszki”, które „produkujemy”, sprawiają, że rzeczywistość obyczajowa, psychologiczna, polityczna, narodo- wa staje się poprzez śmiech nie tyle przerażająca, co „ludzka” i po ludzku swojska.

Bernadetta Żynis (dr, adiunkt w Instytucie Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku)